Type Here to Get Search Results !

Tamil Song - 748 - Ilamaiyai Yesuvukku


இளமையை இயேசுவுக்கு
பரிசாக்குவோம் -நம்
வாழ்நாளை அவருக்கு
பலியாக்குவோம் ஜீவ
பலியாக்குவோம்!

1. முடமாக்கும் பாவத்துக்கு
முடிவுகட்டுவோம்
முழு சிந்தையையும் இயேசுவுக்கு
உரிமையாக்குவோம்!

2. உடலாலும் உள்ளத்தாலும்
ஆராதிப்போம் - இனி
ஒரு போதும் உலகுக்கு
அடிமைப்படோம்!

3. தள்ளாடும் முழங்காலை
ஊன்றக் கட்டுவோம்
தவறான பற்றுகளை
வெட்டி எறிவோம்!

4. அறிவோடும் உணர்வோடும்
பின்பற்றுவோம் - இனி
உளமாற இயேசுவில்
அன்பு கூருவோம்!