Type Here to Get Search Results !

Tamil Song - 750 - Ummaiye Nokki Odukiren

உம்மையே நோக்கி ஓடுகிறேன் -
இயேசுவே உம்மையே நோக்கி
ஓடுகிறேன் இந்த பூவிலே
இந்த வாழ்விலே உம்மையே
நோக்கி ஓடுகிறேன்(2)

1. கவலைகள் கண்ணீர்கள்
பெருகும் வேளையில்
அலைகளால் சிக்கியே
மூழ்கும் வேளையில்
உம்மையே நோக்கி ஓடுகிறேன் -
முழங்காலில்!

2. சதிகளும் பழிகளும்
காணும் வேளையில்
வழியிலே தனிமையில்
தவிக்கும் வேளையில்
யாரிடம் போவேன்
உம்மையே நோக்கி ஓடுகிறேன் -

முழங்காலில்!