ஓ - பாடல் வரிகள்

ஓ மனிதனே நீ எங்கே போகின்றாய்
ஓ இயேசு உமதன்பு
ஓசன்னா பாடுவோம் இயேசுவின்
ஓசன்னா ஓசன்னா